It-tielet seminar ta’ Taħżiż4

Nhar is-Sibt, 30 ta’ April sar it-tielet seminar ta’ Taħżiż4, l-Aġenzija Żgħażagħ, Santa Venera. Filgħodu bdejna b’mixja fit-toroq ta’ Birkirkara. Waqt il-mixja, il-parteċipanti taw attenzjoni partikolari lill-ħsejjes u l-viżwali li ltaqgħu magħhom fit-toroq.

Dawn l-ideat, flimkien ma’ oħrajn ħadmu fuqhom wara, fis-sessjoni ma’ Ryan Falzon li ttrattat l-arti viżiva u l-kitba. F’din is-sessjoni, Ryan, wera lill-parteċipanti għażla ta’ pitturi u talabhom biex jiktbu dwarhom. Il-parteċipanti kitbu u semgħu anke x-xogħlijiet tagħhom.

Xkora vojta ma tiqafx!

Wara s-sessjoni ma’ Ryan, dellikna ftit ftajjar għall-ikla ta’ nofsinhar biex inwaqqfu l-ixkora għas-sessjoni li jmiss, li din id-darba saret ma’ Caldon Mercieca.  F’din is-sessjoni, il-parteċipanti ħadmu ma’ Caldon fuq is-sensi fil-kitba u permezz ta’ eżerċizzji speċifiċi senslu għadd ta’ poeżiji qosra minn perspettivi differenti.

Kif intemmet is-sessjoni ma’ Caldon, waqafna għal ftit kafè biex inbillu griżmejna bil-lest għal diskussjoni interessanti. Leanne Ellul mexxiet id-diskussjoni b’mistoqsijiet dwar il-kitba nnfisha. Fid-diskussjoni ħarġu diversi perspettivi dwar għalfejn wieħed jagħżel li jikteb, fosthom, li wieħed jikteb biex jirrifletti dwar esperjenza li jkun għadda minnha, inkella biex jgħix il-ħajja għal darbtejn, kif tistqarr il-kittieba Anaïs Nin.

U intom? Għalxiex tagħżlu li tiktbu?

Id-diskussjoni baqgħet sejra saħansitra anki ftit tal-ħin wara: xħin bdejna nippreparaw għall-ikla ta’ flgħaxija. Iżda imbagħad, ir-riħa tal-pizza u l-inbid fuq il-mejda, waqqfitna biex nitrejqu u ngawdu ftit dawn iż-żewġ togħmiet flimkien. Is-seminar għalaqnieh billi ġarrejna ftit is-sufanijiet u flimkien rajna A Clockwork Orange, film ibbażat fuq ir-rumanz ċelebri ta’ Anthony Burgess li jġib l-istess isem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: